Selecteer een pagina

Ons privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens HeenenWeer vervoer verwerkt als u de buurtvervoer applicatie (hierna te noemen: de app) gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor u als gebruiker van de app gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. HeenenWeer vervoer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De app die de dienst levert, staat online of is gedownload via een App Store van derden (meestal Apple App Store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacystatements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als u de app gebruikt gaat u niet alleen met onze privacyverklaring akkoord, maar ook met die van Google. Deze vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registreren

Om de app en diensten te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na het inloggen kunnen herkennen en zodat u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product, of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren voor de app, vragen wij om o.a. de volgende gegevens:

  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer
  • uw naam
  • informatie of uw betaling is geslaagd (van de betaalprovider)  
  • zaken waarmee wij rekening dienen te houden voor uw vervoer

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door u te registeren als gebruiker van de app is het voor uw mogelijk de toegang tot uw verzamelde gegevens te behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord aanvragen en heeft u ook op andere apparaten toegang tot uw gegevens.

Onderzoek

HeenenWeer vervoer gebruikt de gegevens die u verzamelt door gebruik te maken van Buurt-Mobiel voor onderzoek. Dit zal altijd geanonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers (u dus) en de deelnemers die voor content in de app zorgen.

Verbetering app

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

Eventuele optionele informatie die u ons verstrekt, stelt ons in staat om beter vast te stellen hoe demografische groepen gebruik wensen te maken van de app. U bent dus niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar u helpt wel mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de app en informatieverstrekking aan zowel u als andere gebruikers.

Delen via andere kanalen zoals social media

U kunt binnen de app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. HeenenWeer vervoer is hier niet verantwoordelijk voor.

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
– wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
– wij maken gebruik van Google Services voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. De privacyvoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing. De laatste privacybepalingen van Google voor Google partners vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

Het ontvangen van e-mails en notificaties

Tot slot kunnen wij onder andere per e-mail contact met u opnemen. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken en kunnen wij periodiek een voor u relevant overzicht van gegevens uit de app mailen. Tevens kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om onze dienstverlening uit de app te waarborgen.

Inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken. U heeft het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. u kunt op https://mijn.heenenweervervoer.nl zelf uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.  Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacyverklaring

HeenenWeer vervoer behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in augustus 2021.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door HeenenWeer vervoer verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Stichting HeenenWeer Oud-Zuid

Aalsmeerweg 95-2

1059 AE Amsterdam